Przetargi

Dzięki liberalizacji rynku energii,  każda instytucja sektora publicznego ma swobodę wyboru sprzedawcy energii elektrycznej ( Zasada TPA). Mają oni jednak obowiązek kupować energię elektryczną w zgodzie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Adekwatnie do nich każde zamówienie na rzecz instytucji publicznej, którego wartość przekracza 14 000 euro musi zostać dokonane w drodze przetargu. W przypadku energii elektrycznej zamówieniu publicznemu podlega energia elektryczna czynna, bez usługi dystrybucji energii elektrycznej.

Energia elektryczna jest sprzedawana naszym Odbiorcom na podstawie koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, obejmującej swoim zakresem teren całej Polski.

Koncesja Nr OEE/651/20746/W/2/2011/KF
Data wydania koncesji 10 listopad 2011 rok
Data ważności 15 listopad 2026 rok

Posiadamy zawarte Generalne Umowy Dystrybucyjne (GUD) z takimi dystrybutorami jak:

 • PGE Dystrybucja S.A.
 • Tauron Dystrybucja S.A.
 • Enea Operator S.A.
 • Energa Operator S.A.
 • RWE Stoen Operator Sp. Z o.o.
 • PKP Energetyka
 • ENESTA Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Energetyczne „ESV” S.A.
 • Energetyka Wisłosan Sp. z o.o.

NOVUM S.A.  świadczy na rzecz Klientów instytucjonalnych usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia czynności przetargowych ukierunkowanych na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej .

DOŁĄCZ DO GRONA KLIENTÓW, KTÓRZY NAM ZAUFALI:

 • Biuro Ochrony Rządu
 • Komenda Stołeczna Policji
 • Komenda Wojewódzka Policji Radom
 • Śląskie Centrum Chorób Serca z Zabrzu
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • Instytut Inżynierii Chemicznej PAN
 • Instytut Włókiennictwa w Łodzi
 • Opera i Filharmonia Podlaska Białystok
 • Muzeum – Zamek w Łańcucie
 • Gmina Wieliczka
 • Gmina Kowal
 • Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
 • Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin
 • ….. i wielu innych.