Centrala firmy

Novum S.A
02-117 Warszawa
ul. Racławicka 146

tel.: 22 572 56 41
fax: 22 572 56 45

NIP: 949 192 47 05
REGON: 152185875

KRS 0000368094 Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 29 408 671,00 zł opłacony w całości.